U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 410

Advokaten hadde feilberegnet klientens egenandel ved rettshjelpforsikringen og krevet klienten for en for høy egenandel. Advokaten påsto i ettertid at differansen var salær for arbeid utført etter avregningen. Disiplinærnemnda fant ikke at det var grunnlag for at advokaten i ettertid skulle kunne beregne seg noe ekstra salær og at et slikt ekstra salær i så fall skulle ha vært tatt med og avregnet overfor forsikringsselskapet. Uttalt at det er av vesentlig betydning for standens anseelse at alle forhold i tilknytning til klientmidler og salæravregning behandles korrekt og nøyaktig.