U bind VI (Møre og Romsdal krets mfl. 1992) s. 288

I forbindelse med en barnevernssak hadde advokaten opptrådt i strid med god advokatskikk ved to blant mange karakteristikker av administrasjonens innstilling. Uttalt at advokaten ikke bare hadde rett, men også plikt til å argumentere for klientens syn og at han må ha rommelige grenser for sin ytringsfrihet. Men advokaten gikk over grensen ved å karakterisere deler av et saksfremlegg fra sosialkontoret som «grotesk, frekt og uansvarlig» og ved å uttale at «Administrasjonen viser her en dyp forakt for de som administrasjonen skal ivareta». Advokaten hadde her gått over fra å argumentere klientens sak til å skjelle ut klientens motpart.