U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 188

I forbindelse med forsøk på å få klientens ektefelle til bl.a. å omgjøre ektepakt, hadde advokaten i en begjæring til namsretten kommet med karakteristikker, bl.a. om ektefellens mentale tilstand og intellektuelle evner, som ble funnet å være langt utover det advokatetisk forsvarlige. Advokaten ble ikke hørt med at språkbruken var nødvendig for å få «åpnet øynene hennes» og forhindre økonomisk ruin.