ADA-2001-D21

Advokaten ble ansett å ha drevet advokatvirksomhet ved inndrivelse av privat krav. Han korresponderte på forretningspapir. Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved den uttrykksform og handlemåte som var benyttet