ADA-2004-D96

Advokaten ble ansett i flere tilfeller å ha opptrådt som advokat for selskap han var tillitsmann for. Uttalt at det ikke alltid er enkelt å finne klare grenser for når en advokat, som også er valgt tillitsmann for et aksjeselskap, overskrider grensen mellom rollen som tillitsmann og rollen som advokat. Det ble i avgjørelsen blant annet lagt vekt på at advokatens brevark var benyttet. Advokaten hadde opptrådt i strid med Reglene for god advokatskikk punkt 1.3 ved å ha unnlatt å gi – og gitt uriktige – opplysninger til statlig myndighet.