ADA-2005-D131

Innklagede var oppgitt som referanse i forbindelse med et utleieforhold. Håndtering av forespørselen i den forbindelse kunne ikke anses som utøvelse av advokatvirksomhet.