ADA-2006-4

Advokaten hadde skrevet et brev til motpartens klient. Når advokaten anvender firmaets brevark og undertegner med tittel må denne underlegges Regler for god advokatskikk tiltross for at advokaten hevdet dette var et privat anliggende. Advokaten hadde dermed brutt pkt. 5.3 som forbyr advokaten å ta direkte kontakt med motparten når denne er representert ved advokat. Utvalget fant ikke at noen av unntaksbestemmelsene kunne komme til anvendelse. Bestemmelsen håndheves strengt.