ADA-2006-D61

Advokatens opptreden i forbindelse med styreverv ligger utenfor disiplinærorganenes kompetanse og saken ble derfor avvist.