ADA-2014-028 (Disiplinærutvalget for Aust- og Vest-agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser)

Advokats utøvelse av verv som leder av en banks kontrollkomité ikke ansett som utøvelse av advokatvirksomhet. Klagen ble avvist.