ADA-2015-083 (Disiplinærutvalget for Oslo krets)

Advokat som henvendte seg telefonisk til en venns arbeidsgiver ble ikke ansett for å opptre i egenskap av advokat all den tid han presiserte at han ikke representerte vennen som advokat. Advokaten hadde derfor ikke utøvet advokatvirksomhet overfor klager, og klagen ble avvist.