ADA-2016-D209 (Disiplinærnemnden)

En advokats uttalelser under avhør, med status som mistenkt, ikke ansett for å falle inn under Regler for god advokatskikk, selv om politiavhøret omhandlet mistenktes opptreden som advokat.