Forholdet til CCBE Code of Conduct

Forholdet til CCBE Code of Conduct1)
En norsk advokat som driver advokatvirksomhet over landegrensene innenfor EØS-området, er bundet av CCBE Code of Conduct2).