1)

Denne regelen kom inn i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 2001.