2)

 Advokatforeningen er medlem av Den europeiske advokatorganisasjonen (CCBE). Det er en betingelse for medlemskap i CCBE at foreningen slutter seg til CCBEs etiske regler (Code of Conduct) og at man gjør det til en forpliktelse for foreningens medlemmer å følge Code of Conduct ved advokatvirksomhet over landegrensene innenfor EØS-området