Regler for god advokatskikk

Regler for god advokatskikk er utarbeidet av Advokatforeningen. Ved kongelig resolusjon er reglene i sin helhet tatt inn i advokatforskriften som kapittel 12.
Regler for god advokatskikk omfatter dermed alle advokater med virke i Norge, uavhengig av om vedkommende er medlem av Advokatforeningen eller ikke.

Reglene er langt på vei harmonisert med regler som Den europeiske advokatorganisasjonen (CCBE) har vedtatt. Brudd på Regler for god advokatskikk kan få disiplinære følger for en advokat.

Regler for god advokatskikk

Regler for god advokatskikk med kommentarer 

CCBEs etiske regelverk 

IBAs etiske regelverk (Code of Ethics) 

 Norsk oversettelse av CCBE sine Regler for god advokatskikk