Stenberg-Nilsen rapporten - advokatetiske spørsmål

Et utvalg ledet av Hans Stenberg-Nilsen leverte i 2003 en innstilling om advokatetiske spørsmål. Innstillingen omhandler alt fra advokaters uavhengighet til klageadgang og salærsamarbeid.

Advokatetiske problemstillinger

Utvalget foreslo en rekke tiltak, men fastslo likevel at reglene om god advokatskikk i hovedsak er tilfredsstillende.

Innstillingen ble diskutert i Advokatforeningens representantskap 21. november 2003 og er senere fulgt opp gjennom en rekke tiltak i foreningens regi.