Uttalelser fra etikkutvalget

Advokatforeningens etikkutvalg har i sitt mandat at utvalget kan gi råd til enkeltmedlemmer eller andre som ber om en uttalelse i etiske spørsmål. Her finner du uttalelser Etikkutvalget har gitt i forbindelse med konkrete henvendelser.