/Global/Advokatjobb/AAbo.png

Aabø-Evensen & Co er et ledende advokatfirma innen M&A og kapitalmarkedtransaksjoner. Vi har fokus på høy faglig kompetanse kombinert med en kreativ tilnærming, og søker alltid de beste løsningene for våre klienter. Vi opplever vekst og er derfor på jakt etter advokater som vil jobbe aktivt med leveranse til våre klienter

Advokater M&A og ECM

Vi skiller oss fra våre konkurrenter ved at vi er et nisjefirma med hovedfokus på M&A- og kapitalmarkedstransaksjoner. Vi har hovedvekt av erfarne advokater og partnere, og jobber hardt for å ivareta et inkluderende miljø hvor faglig utvikling står sentralt, både på junior- og seniornivå.
Vi rådgir flere av Norges mest innovative og spennende selskaper, ofte i tett samarbeid med våre klienters andre rådgivere og direkte med selskapets øverste ledelse. En vesentlig del av vårt arbeid er internasjonalt rettet.

Vår fremste rolle er å bistå klientene med å fatte gode beslutninger og veilede dem for å nå deres mål. Arbeidsoppgavene vil innebære å levere løpende juridisk bistand med tilrettelegging og gjennomføring av ulike transaksjoner inkludert oppkjøp, fusjoner, fisjoner, børsnoteringer, restruktureringer, finansiering (egenkapital, bank og obligasjoner), prosjektstyring og koordinering av internasjonale rådgivere.

Den rette kandidaten har minst tre års erfaring som advokat innen ett eller flere av våre fagområder. Du blir drevet av å jobbe svært kundeorientert og selvstendig med komplekse prosesser. Hos oss får du mulighet til å arbeide med utfordrende oppgaver i et stimulerende miljø med erfarne advokater og partnere hvor du har stor innflytelse og påvirkningsmuligheter i organisasjonen.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver Nicholay Tehrani i Navigio på tlf 907 69?894 eller nicholay.tehrani@navigio.no. Vi ser frem til å motta din søknad snarest og innen søndag 26. august 2018.

Aabø-Evensen & Co

Karl Johans Gate 27

0159 Oslo