/Global/Advokatjobb/adnor.jpg

Adnor Advokat AS består pr. i dag av 14 advokater hvorav 7 partnere og holder til i kontorer sentralt beliggende i Trondheim sentrum. Vårt firma dekker det vesentlige av juridiske tjenester og bistår enkeltpersoner, bedrifter, finansinstitusjoner, organisasjoner samt kommuner og offentlige etater. Vår virksomhet omfatter både rådgivning og bistand samt prosedyre.

Advokat/advokatfullmektig

Adnor Advokat AS søker dyktig advokat/advokatfullmektig. Du vil få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innenfor mange rettsområder og god tilgang til prosedyreoppdrag.

Skriftlig søknad med kopi av attester og vitnemål sendes til  Adnor Advokat AS, Postboks 281 Sentrum, 7402 Trondheim,  eller pr. e-post til advokat@adnor.no.

Henvendelser om stillingen kan rettes til advokatene Terje Lium eller  Kyrre R. Osmundsen. Telefon sentralbord 73 99 09 00.

Søknadsfrist: Snarest.

Adnor Advokat AS

Postboks 281 Sentrum

7402 Trondheim