Advoco advokatfirma DA, som ble stiftet i 1999, yter hovedvekten av sine tjenester til selvstendige næringsdrivende, små og mellomstore virksomheter. Firmaet består i dag av 10 medarbeidere hvorav 9 advokater. Vi har hyggelige og relativt moderne kontorer i Kristian August gate 3 (bygget er fra 1991) hvor vi har plass til noen flere kollegaer. Firmaet drives meget kostnadseffektivt.

Advokater

Advoco advokatfirma DA ønsker å utvide med flere hyggelige kollegaer.

Vi søker primært etter 2 advokater som kan tre inn i en tradisjonell partnerrolle, men ønsker også å tilknytte oss advokater som av ulike grunner (barn, annen virksomhet, ønske om begrenset arbeidstid) ønsker seg en partner tilknytning til et advokatfirma uten det normalt medfølgende kostnadsnivå og langvarige binding.

Vi har registrert at det i markedet finnes en del advokater som av forskjellig årsaker vil drive en advokatpraksis hvor arbeidsmengde/oppdragenes art ikke gjør det nødvendig med en ordinær kontorplass til daglig bruk. Av hensyn til de signaler advokaten ønsker å sende omverdenen samt dekning av behov for regnskapsførsel, fakturering, tilgang til kontor og møteroms fasiliteter m.m. ønsker vedkommende å ha en partner tilknytning til et advokatfirma.

Advoco advokatfirma DA kan tilby en slik løsning hvor kostnadsnivå gjenspeiler bruken av selskapets ressurser og hvor man har mulighet for å avvikle tilknytningen innen en for begge parter fornuftig tidsramme.

For en nærmere presentasjon av vårt firma vises til vår hjemmeside www.advoco.no

Henvendelse rettes til:
Advokat Bjørn Fr. Salvesen, 930 42 449, bjorn.salvesen@advoco.no eller
Axel Øwre, 970 13 000, axel.owre@advoco.no

Advoco advokatfirma DA

Postboks 7139 St. Olavs plass

0130 Oslo