Dyktig advokatfullmektig søkes!

Vår arbeidsmengde øker, og vi trenger derfor flere dyktige kolleger i Advokatfirmaet KPU!

Arbeidet vil i første rekke være innen barne -, familie- og arverett, samt fast eiendom.

Vi søker advokatfullmektig med erfaring fra ett eller flere av disse rettsområdene. Vi søker deg som er lærevillig og lærenem, samarbeider godt og har god faglig kompetanse. Digital kompetanse er et pluss, og vi forventer stor grad av selvstendighet og tæl . .

Stillingen gir betydelig mulighet for prosedyre. Vi har et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø, med meget sentrale lokaler i Akersgata/Grensen. Lønn etter avtale. Det bes om at søknad med CV og vitnemål oversendes oss. Snarlig tiltredelse.

Om arbeidsgiveren

Advokatfirmaet KPU DA er et advokatfirma med 5 partnere og 3 ansatte, herav 2 advokatfullmektiger. Vi har også 2 advokater i kontorfellesskap.
Våre hovedområder er innen juridisk bistand og kulturformidling.
Vi har bred erfaring og ekspertise på begge områder, og vi legger stor vekt på at våre tjenester er av høy kvalitet på alle områder. Våre klienter kan være trygge på at vi tjener deres interesser på en god måte. Vi har fokus på tilgjengelighet for våre klienter. Alle som henvender seg til oss blir ivaretatt på en profesjonell og medmenneskelig måte.

Av fagområder innen den juridiske bistanden kan nevnes kontraktsrett, stiftelser og foreninger, opphavsrett, familie – og barnerett, arv og skifte, prosdeyre, utlendningsrett, skatt, merverdigavgift, fast eiendoms rettsforhold, tomtefeste, forretningsjuss og styrerepresentasjon, bygg – og entrepriserett og betydelig erfaring som bistandsadvokat.

Søk her

Advokatfirmaet kpu

Grensen 12 B

0159 Oslo

Telefon: +47 22 40 36 40

Web: http://kpu.no/