/Global/Advokatjobb/advokatforeningen_logo_ny.jpg

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Vi arbeider for en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår - og har et omfattende arbeid for å fremme rettssikkerhet og sikre gode rettsstatlige prinsipper. Vår hverdag er preget av tett kontakt med advokater og andre som har interesser og standpunkter opp mot rettslige og rettspolitiske spørsmål – som politikere, forvaltningen, domstolene, medier og publikum. Vi holder til i Juristenes Hus – mellom Universitetet og Oslo tingrett midt i Oslo sentrum. Her er vi ca. 30 engasjerte medarbeidere, og samarbeider også med flere jusstudenter som bistår oss fra våre lokaler. Samlet sett gir dette opplevelsen av et stort og dynamisk miljø – med en sentral plass i den norske advokatbransjen. Vi har også et bredt internasjonalt engasjement.

Jurist/advokatfullmektig – vikariat

I forbindelse med fødselspermisjon hos en av våre ansatte søker vi en engasjert jurist i et vikariat på 1,5 år med oppstart så snart som mulig. Vi ser etter en jurist med interesse for advokatetikk og advokatrollen

Som jurist/advokatfullmektig vil du inngå i et team som arbeider med advokaters etiske retningslinjer og disiplinærutvalget.

Noen arbeidsoppgaver:
– sekretærfunksjon for foreningens faste utvalg og Oslo krets
– kontakt med tillitsvalgte medlemmer
– utarbeide notater /utredninger om advokatetikk
– veiledning til medlemmer om advokatetikk
– ansvar for publikumshenvendelser
– etikkarbeid
– etter en tid kan det tilbys prosessoppdrag

Nøkkelkvalifikasjoner:
– gode eksamensresultater
– god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
– praktisk tilnærming til arbeidsoppgaver
– effektiv, strukturert og ryddig
– selvstendighet
– samarbeidsevne
– serviceorientert
– godt humør

Det tilbys konkurransedyktige betingelser og mulighet til å jobbe i et godt, inkluderende og uformelt fagmiljø.

Tiltredelse etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til advokat Anne Holst på telefon 22 03 50 50, eller per e-post ah@advokatforeningen.no

Søknad med CV, karakterutskrift og eventuelle attester sendes Advokatforeningen, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo. Søknad mottas snarest mulig, og senest 13. oktober 2017. Søknad kan også sendes til post@advokatforeningen.no.

Advokatforeningen

Kristian Augusts gate 9

0164 Oslo

Relaterte stillinger