/Global/Advokatjobb/advokatforeningen_logo_ny.jpg

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Vi arbeider for en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår - og har et omfattende arbeid for å fremme rettssikkerhet og sikre gode rettsstatlige prinsipper. Vår hverdag er preget av tett kontakt med advokater og andre som har interesser og standpunkter opp mot rettslige og rettspolitiske spørsmål – som politikere, forvaltningen, domstolene, medier og publikum. Vi holder til i Juristenes Hus – mellom Universitetet og Oslo tingrett midt i Oslo sentrum. Her er vi ca. 30 engasjerte medarbeidere, og samarbeider også med flere jusstudenter som bistår oss fra våre lokaler. Samlet sett gir dette opplevelsen av et stort og dynamisk miljø – med en sentral plass i den norske advokatbransjen. Vi har også et bredt internasjonalt engasjement.

Jurist/advokatfullmektig – vikariat

I forbindelse med fødselspermisjon hos en av våre ansatte søker vi en engasjert jurist i et vikariat på 1,5 år med oppstart november/ desember 2017. Vi ser etter en jurist med interesse for advokatrollen. Du vil inngå et team som arbeider med medlemstjenester og forretningsutvikling.

I dette teamet vil du bli en sentral medarbeider innen mange ulike spørsmål knyttet til drift av advokatvirksomhet og medlemstilbud. Du vil dessuten være sekretær for menneskerettighetsutvalget og få innblikk i aktuelle menneskerettslige problemstillinger – både nasjonalt og internasjonalt. Du vil også være sekretær for utvalget for yngre advokater, som arbeider for å fremme yngre medlemmers interesser og deltakelse i foreningens arbeid.

Du vil bli en del av et lag med 10 jurister og du vil jobbe selvstendig og i team. Vi ser etter en lagspiller som bidrar med kompetanse, resultater og godt humør.

Det er en fordel med arbeidserfaring fra advokatbransjen.

Noen arbeidsoppgaver:
– sekretærfunksjon for noen av foreningens faste utvalg
– kontakt med tillitsvalgte medlemme
– utarbeide notater /utredninger – veiledning til medlemmer
– arbeid med foreningens medlemstilbud

Nøkkelkvalifikasjoner:
– gode eksamensresultater
– god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
– praktisk tilnærming til arbeidsoppgaver
– effektiv, strukturert og ryddig
– samarbeidsevne
– serviceorientert

Vi kan tilby en spennende arbeidsplass, hyggelige kollegaer med høy kompetanse i et godt fagmiljø. Lønn etter avtale. Tiltredelse etter avtale. Spørsmål om stillingen kan rettes til advokat Kjersti Ringdal på telefon 22035050 eller per e-post; kr@advokatforeningen.no.

Søknad med CV, karakterutskrift og eventuelle attester sendes Advokatforeningen, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo. Søknad mottas snarest mulig, og senest 13. oktober 2017. Søknad kan også sendes til post@advokatforeningen.no.

Advokatforeningen

Kristian Augusts gate 9

0164 Oslo

Relaterte stillinger