Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Vi arbeider for en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår. Foreningen har et omfattende arbeid for å fremme rettssikkerhet og sikre gode rettsstatlige prinsipper. Vi teller cirka 30 engasjerte medarbeidere og holder til i Juristenes Hus – midt i Oslo sentrum.

Advokatforeningen søker arbeidsrettsadvokater

Advokatforeningen har vedtatt å inkludere arbeidsrettslig rådgivning som en del av våre medlemstilbud, vi søker derfor etter advokater med inngående kompetanse og erfaring innen arbeidsrett.

Den nye ordningen skal gi medlemmer rett til inntil 60 minutters gratis arbeidsrettslig rådgivning av en advokat. Rådgivningen skal ytes av privatpraktiserende arbeidsrettadvokater, som lønnes etter det Advokatforeningen til enhver tid mener er rettmessig rettshjelpssats - kr. 1.483 pr. 1.1.2020.

Vi søker etter advokater med inngående kompetanse og erfaring innen arbeidsrett. Rådgivningen kan ytes over telefon, e-post eller videokonferanse, og vi oppfordrer dermed kandidater fra hele landet til å søke.

Tilbudet om arbeidsrettslig rådgivning er i første omgang en prøveordning. Det er av denne grunn vanskelig å forutse omfanget av oppdrag, men ordningen vil tilpasses antall henvendelser. Advokatene vil i utgangspunktet ikke ha anledning til å avtale ytterligere bistand med medlemmet, utover tilbudet på 60 minutter.

Kunne du tenke deg å bistå advokatkolleger i arbeidsrettslige spørsmål? Send søknad og CV til post@advokatforeningen.no, innen søknadsfristen 12. desember 2019.

Advokatforeningen

Kr. Augustsgt. 9

0164 Oslo

Telefon: 22035050