Vi er spesialisert innen anskaffelser, teknologi, personvern og tilgrensende områder. Vi yter juridisk rådgivning og bistår direkte i sammenheng med kundens virksomhetsområder, strategi og mål. Vi er ledende innen våre tjenesteområder, er engasjerte og interesserte i fag, har høy faglig integritet, er nysgjerrige og opptatt av innovasjon, samt sektorene og bransjene vi representerer. Vi brenner for jobben vår, noe du som kunde skal merke. Vi gir en kundeopplevelse som er nær, responsiv og smidig. Vi tenker langsiktig i vår rådgivning. Et godt råd i dag er ikke nødvendigvis et godt råd i morgen – rådgivingen må tilpasses de kontinuerlige endringene i landskapet. Våre vurderinger knyttes opp mot kundens til enhver tid gjeldende strategi og mål. Dette krever også kunnskap og forståelse om motparters strategi og målsetning. En avtalerelasjon mellom to parter fungerer best dersom avtalen er balansert. Dette er forhold vi tenker på og hensyntar i rådgivningen.

Vaar søker advokatfullmektiger/advokater

Vaar søker 1-2 dyktige og engasjerte advokatfullmektiger/advokater med kompetanse innen personvern og teknologi.

Våre krav til deg:

  • Minimum 2-3 års praktisk erfaring
  • Gode faglige kvalifikasjoner
  • Innsatsvilje og engasjement

Vi tilbyr en utfordrende stilling i et unikt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og integritet. Hos oss vil du få mulighet til å jobbe med spennende prosjekter for sentrale aktører i både privat og offentlig sektor.

Kontaktperson:
Thor Beke
Managing partner
Mobil 922 31 690

SØK STILLINGEN HER

Vaar Advokat AS

Stortingsgata 12

0161 Oslo

Telefon: +47 922 31 690

E-post:

Web: https://www.vaar.law/