Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Vi arbeider for en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår - og har et omfattende arbeid for å fremme rettssikkerhet og sikre gode rettsstatlige prinsipper. Vår hverdag er preget av tett kontakt med advokater og andre som har interesser og standpunkter opp mot rettslige og rettspolitiske spørsmål – som politikere, forvaltningen, domstolene, medier og publikum. Vi holder til i Juristenes Hus – mellom Universitetet og Oslo tingrett midt i Oslo sentrum. Her er vi ca. 30 engasjerte medarbeidere, og samarbeider også med flere jusstudenter som bistår oss fra våre lokaler. Samlet sett gir dette opplevelsen av et stort og dynamisk miljø – med en sentral plass i den norske advokatbransjen. Vi har også et bredt internasjonalt engasjement.

Advokatfullmektiger/jurister

Vi søker en til to engasjerte advokatfullmektiger/jurister med interesse for advokatetikk og advokatrollen.

Du vil inngå i et team som arbeider med advokatetikk og disiplinærsystemet for advokater. Du vil bli en del av et lag med 11 jurister i Advokatforeningen. Det er en fordel om du har noen års arbeidserfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

Noen arbeidsoppgaver:

 • skrive utkast til beslutninger for Disiplinærnemnden
 • rådgivning til medlemmer om etikk og advokatrett
 • kontakt med tillitsvalgte advokater
 • utarbeide notater og utredninger
 • etter en tid kan det tilbys prosessoppdrag

Nøkkelkvalifikasjoner:

 • gode eksamensresultater
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • praktisk tilnærming til arbeidsoppgaver
 • effektiv, strukturert og ryddig
 • selvstendighet
 • samarbeidsevne
 • serviceorientert
 • godt humør

Det tilbys konkurransedyktige betingelser og mulighet til å jobbe i et godt, inkluderende og uformelt fagmiljø. Tiltredelse etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til teamleder Amna Avdagic, tlf. 22 03 50 50 / ama@advokatforeningen.no.

Søknad med CV, karakterutskrift og eventuelle attester sendes per e-post til post@advokatforeningen.no. Søknad mottas snarest mulig og senest fredag 1. november 2019.

Advokatforeningen

Kristian Augusts gate 9

0164 Oslo