Firmaet ble etablert i 1984. Vi er 14 advokater og 2 advokatfullmektiger. Vi tilbyr advokatbistand av høy kvalitet med klientens behov og interesser i fokus på alle trinn i rådgivningen – både i utenfor domstolsprosess. Høy etisk standard i vårt arbeid står sentralt i alt vi foretar oss. Vi dekker de fleste områder innen både sivilretten og strafferetten der privatpersoner og mindre selskaper har behov for advokatbistand.

ADVOKTFIRMAET ANDERSEN & BACHE-WIIG SØKER ADVOKATFULLMEKTIG

Firmaet er i vekst og vi søker etter en motivert og engasjert advokatfullmektig som kan bli del av vårt gode team. Du må ha fullført Master i rettsvitenskap og ha gode juridiske kunnskaper.

Du bør ha interesse for våre rettsområder, herunder arbeidsrett, og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Du bør trives med høyt arbeidstempo og ha evne til å jobbe selvstendig.

Vi kan tilby en god advokatskole i et profesjonelt, uformelt og trivelig arbeidsmiljø rett ved tinghuset med konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter.
Fullmektigen vil få tett oppfølging og det er gode muligheter for prosedyre.

Henvendelse og søknad med CV og dokumentasjon rettes til:

Daglig leder og advokat Heidi Bache-Wiig
email: hbw@abwiig.no
mob 90121075

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS
Kristian Augusts gate 10, PB 6982 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
www.abwiig.no.

 

Advokatfirmaet Andersen&bache-wiig