Akademikerne er hovedorganisasjonen for folk med høyere utdanning. Vi har 13 medlemsforeninger med til sammen over 200 000 medlemmer.

Ledig stilling som seniorrådgiver arbeidsliv- og tariffspørsmål

Akademikerne vil være med å prege utviklingen av framtidens arbeidsliv. Vi jobber for fleksibilitet innen trygge rammer, kollektive lønns- og arbeidsvilkår tilpasset lokale forhold - med solid forankring i den norske samarbeidsmodellen.

Vi styrker vår kapasitet og leter etter en person som kan dekke viktige funksjoner på arbeidslivs- og tariffeltet. Arbeidsoppgavene vil variere over tid og det forventes at søker er fleksibel og kan håndtere et stort spenn av oppgaver.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Lage beslutningsgrunnlag for Akademikerne i arbeidslivsspørsmål
 • Arbeide med arbeidsrettslige tema relatert til lov, regelverk
 • Bidra i det løpende arbeidet med arbeidslivspolitikk og tariffspørsmål,
 • Samarbeid med Akademikernes medlemsforeninger
 • Kontakt med myndigheter, andre arbeidslivsorganisasjoner og kompetansemiljøer
 • Delta i arbeidsgrupper og partssammensatte utvalg

Erfaring/bakgrunn

 • Minst fem års relevant arbeidserfaring, herunder med arbeidslivsrelevante spørsmål.
 • Erfaring fra arbeidslivsorganisasjoner er ønskelig. Innsikt i trepartssamarbeidet forventes.
 • Det stilles krav om juridisk, eventuelt annen utdanning på masternivå.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, analytisk og gode samarbeidsevner
 • Vilje og evne til å håndtere et bredt sakstilfang.

Har du spørsmål, kontakt gjerne:
Generalsekretær Olav Ulleren, tlf 90881309, 
Utredningssjef Nina Sverdrup Svendsen, 91822848 

Akademikerne

Fr. Nansens plass 6

0160 Oslo