Vi søker etter advokater og advokatfullmektig

Andenæs Aaløkken Veum advokatfirma DA er blant landets ledende innen strafferett, krise- og mediehåndtering. Vi har i tillegg godt sakstilfang innen barnevern, familie,- skifte og arverett, samt arbeidsrett, erstatningsrett og forvaltningsrett. Vi holder til i moderne lokaler like ved tinghuset i Oslo

Andenæs Aaløkken Veum advokatfirma DA  søker etter advokater med noen års erfaring og en advokatfullmektig.

Vi søker etter advokater som vil jobbe på det sivilrettslige området. Her bistår vi i dag innenfor fagområdene familie,- skifte- og arbeidsrett, barnevernsrett, arbeidsrett, erstatningsrett, forvaltningsrett og utlendingsrett. 

Vi er ute etter advokater med noen års erfaring som jobber selvstendig, men også sammen med andre. Vi ser gjerne at du har erfaring som dommer eller dommerfullmektig. Advokater med egne saker er også velkommen til å søke. Den som ansettes vil få interessante saker innen alle våre fagfelt. Vi har et ønske om å øke vår aktivitet på det sivilrettslige feltet.

Vi søker videre etter en advokatfullmektig som vil jobbe sammen med våre advokater i store og små saker. Som advokatfullmektig hos oss vil du få omfattende saks- og prosedyreerfaring. Årets kandidater kan søke.

Vi bistår klienter over hele landet, og noe reisevirksomhet må derfor kunne påregnes.

Søk her

Andenæs Aaløkken Veum Advokatfrima DA

Rosenkrantz Gate 4

0159 Oslo

Telefon: +47 231 00 190

E-post: