/Global/Advokatjobb/Bache.PNG

Firmaet ble etablert i 1984. Vi er i dag 11 advokater og 2 advokatfullmektiger. Vi tilbyr advokatbistand av høy kvalitet med klientens behov og interesser i fokus på alle trinn i rådgivningen. Høy etisk standard i vårt arbeid står sentralt i alt vi foretar oss. Vi dekker de fleste områder innen både sivilretten og strafferetten der privatpersoner og mindre selskaper har behov for advokatbistand.

Advokat søkes

Vi søker advokat, helst med noen års erfaring, som kan bli del av vårt gode team.

Faglig dyktighet kombinert med godt skjønn, god arbeidskapasitet, høy etikk og engasjement blir verdsatt. Det er en fordel om du også har potensiale til egen portefølje eller latente klienter/saker. Vi kan tilby et profesjonelt, uformelt og trivelig arbeidsmiljø i lyse lokaler rett ved Oslo tinghus, samt konkurransedyktige økonomiske betingelser og høy grad av selvstendighet. Det er en uttalt målsetning hos oss at advokater som leverer gode resultater over tid gis mulighet til å tre inn i partnerskapet. Vi er også opptatt av å tilrettelegge for en god balanse mellom arbeid og andre forpliktelser.

Spesielt godt skikkede og kompetente advokatfullmektiger med noe erfaring og tilgang til egen portefølje vil også bli vurdert.

Henvendelser rettes til:
Advokat Heidi Bache-Wiig
email hbw@abwiig.no, mob. 90121075.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS

Kristian Augustsgt. 10

0164 Oslo

Relaterte stillinger