Advokater med erfaring eller kontorfellesskap


Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS ble etablert i 2010. Vi holder til i representative lokaler i Universitetsgata 22/24, vis a vis det juridiske fakultet. Vi tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner innenfor de fleste rettsområder. Vi fokuserer imidlertid særlig på fast eiendom, alminnelige forretningsjus, arbeidsrett og familie- og arverett. Våre advokater prosederer jevnlig saker for domstolene.

Vi har et ungt miljø med ambisjoner om å være et av de foretrukne advokatfirmaene i Oslo. Det er ønskelig å tilknytte oss til flere engasjerte og faglig sterke jurister med sosiale egenskaper for å nå dette målet. Vi er i dag ni advokater og tre sekretærer.

Vi vektlegger juridisk kompetanse, kommersiell forståelse og sosiale egenskaper. Advokater bør ha minimum fem års erfaring, hvor egen portefølje, helt eller delvis, vektlegges. Partnertilknytning kan vurderes.

Andre tilknytningsformer er også aktuelt. Vi har ledige kontorer til leie med gode betingelser og tilgang på støttefunksjoner, lunsj og møterom.

Spørsmål om stillingen eller tilknytningsformen kan rettes til advokat Are Aurlien aa@avco.no eller advokat Pål Fagerberg Nilson pfn@avco.no telefon 21 09 59 95. Skriftlig søknad i en samlet PDF fil sendes aa@avco.no.

Søknadsfrist: 15. desember

 

www.avco.no

 

AVCO

Universitetsgata 22/24

0162 Oslo

Telefon: 21 09 59 95

E-post:

Web: www.avco.no