Videreføring av praksis

Undertegnede ønsker en advokat med bevilling for videreføring av praksis i egen regning på Øvre Romerike. Området er i sterk utvikling og vekst og burde gi gode muligheter for den rette.

Virksomheten har bestått i alminnelig advokatpraksis med eiendomsmegling og eiendomsoppgjør og har vært drevet i 30 år. Eidsvoll har god kommunikasjon til Gardermoen og Oslo.

Fleksibel og gunstig  videreføringsform.

Kontakt info mail: knidland@online.no eller telefon 90169348.

Advokat Knut Idland AS