Ledig verv som fast forsvarer ved Asker og Bærum lagsokn

Ved Borgarting lagmannsrett og Asker og Bærum tingrett er det ledig verv som fast forsvarer ved Asker og Bærum lagsokn

Om stillingene

Med dette lyses ledig 2 (to) verv som fast forsvarer ved Borgarting lagmannsrett og Asker og Bærum tingrett. Forsvarer knyttes til lagsoknet, og vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser. Vervet er personlig.

Det gjøres oppmerksom på at vervet som fast forsvarer skjer på åremål for 6 (seks) år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning utover én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det.

Øvre aldersgrense for faste forsvarere er 70 år. For øvrig gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 (tre) måneder.

Det legges vekt på at den faste forsvareren skal ha kontorsted i rettskretsen.

Nærmere opplysninger

Nærmere henvendelse vedrørende forsvarervervet kan rettes til sorenskriver Kristin Jahre Ramm, telefon 67 57 65 01.

Søknad

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via www.jobbnorge.no.

Alle attester og vitnemål skannes samlet og legges ved i et elektronisk vedlegg.

Søknadsfrist 7. februar 2021.

Antall stillinger: 2

SØK STILLINGEN HER

Om oss

Asker og Bærum tingrett er en av landets største domstoler, og behandler sivile tvister, straffesaker, tvangs- og skiftesaker.

Tingretten ledes av sorenskriver, og har 12 dommere, to dommerfullmektiger, administrasjonssjef, 17 saksbehandlere og rettsbetjent. Tingretten er lokalisert sentralt i Sandvika.

Norges domstoler