/Global/Advokatjobb/Avco.jpg

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS ble etablert i 2010. Vi holder til i store, nyoppussede lokaler i Universitetsgata 22/24, vis-à-vis det juridiske fakultet. Vi tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand til bedrifter, organisasjoner og privatpersoner innenfor de fleste rettsområder, med særlig fokus på fast eiendom, kontraktsrett, arbeidsrett, familie- og arverett og idrettsjus. Alle våre advokater prosederer jevnlig for domstolene. Se www.avco.no. Vi har ambisjoner om å være et av de foretrukne advokatfirmaene i Oslo. Vår visjon er å være «Best Place to Work».

Kontorer til leie - kontorfellesskap

Vi har nå ledige plass i våre lokaler og tilbyr kontorer til leie - kontorfellesskap

Lokalene er representative, oppusset i lyse farger, og med moderne nye kontormøbler som er inkludert i leien. Vi har tre fine møterom, garderobe med dusj, bibliotek og sosial sone. I leien inkluderes også sentralbordtjenester, postforsendelse, internett, strøm og renhold. Vi tilbyr også en gunstig lunsjordning i et hyggelig, ungt og uformelt miljø.  

Vi vektlegger sosiale egenskaper. Tiltredelse etter avtale.  

Spørsmål om kontorplassen/fellesskapet kan rettes til advokat Are Aurlien aa@avco.no eller advokat Nils Jørgen Vordahl njv@avco.no, telefon 21 09 59 95. Henvendelser med rettes til Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, Universitetsgata 22, 0162 Oslo, eller til sekretaer@avco.no. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS

Universitetsgata 22/24

0162 Oslo