/Global/Advokatjobb/Avinor_2018.png

Avinor Flysikring AS er et heleid datterselskap i Avinorkonsernet. Selskapet leverer tårntjenester på flyplasser, flygekontrolltjenesten for trafikken i norsk luftrom, og teknisk infrastruktur for flynavigasjonstjenesten. Selskapet har om lag 1050 ansatte, som sammen bidrar til sikker og effektiv flytrafikk i Norge. Vi er inne i en svært spennende endringsreise, og er kontinuerlig på aktiv søken etter kompetanse, som skal gjøre Flysikring bedre i stand til å imøtekomme behov og krav fremover.

Jurist /advokat

Avinor Flysikring AS søker 1-2 erfarne jurister/advokater til utfordrende oppgaver i en samfunnsviktig sektor.

Om stillingen:  

Som seniorjurist/advokat, vil du bli en del av et engasjert og dyktig team i avdeling for Juridisk & anskaffelser, som yter juridisk rådgivning i forretningsjuridiske, kontraktsrelaterte og luftfartsrettslige forhold. Videre har avdelingen ansvar for gjennomføringen av strategiske anskaffelser og operasjonelle innkjøpsprosesser i Avinor Flysikring, samt ansvaret for selskapets arbeid med compliance, i tråd med konsernpolicy.

Vi ser etter 1-2 erfarne og engasjerte jurister/advokater til å styrke vårt i juridiske miljø, og ta eierskap til problemstillinger knyttet til et bredt område innenfor forretningsjus, kontrakter og compliance. Du vil arbeide tverrfaglig med høyt kompetente medarbeidere, og bidra med godt juridisk skjønn og forretningsmessig kompetanse. Våre medarbeidere arbeider løpende med å utvikle og forbedre selskapet iht. beste praksis for disse fagområder. 

Funksjonen som seniorjurist/advokat er en sentral ressurs innenfor strategisk kontrakts-, anskaffelses- og forretningsjuridisk arbeid, styring av leverandørporteføljen i Norge og utlandet, samt generell juridisk rådgivning og bistand til selskapets avdelinger og ledere.

Stillingen rapporterer til leder for avdelingen Juridisk & anskaffelser.   

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være: 

 • Generell juridisk rådgivning og forhandlingsbistand i forbindelse med inngåelse av kontrakter, og gjennomføring av anskaffelser 
 • Rådgivning knyttet til luftfarts- og forretningsjuridisk oppfølging i selskapet 
 • Kontrakts- og leverandøroppfølging, samt forhandling av selskapets samarbeidsavtaler, nasjonalt og internasjonalt 
 • Bidra til å utforme selskapets overordnede strategier og retningslinjer, for videreutvikling av Avinor Flysikrings anskaffelses- og kontraktsvirksomhet. 
 • Bidra til god virksomhetsstyring og compliance. 

Vi ser etter deg som har:  

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap 
 • Erfaring fra arbeid i teknologi- og/eller operative miljøer 
 • God forståelse for rettslige spørsmål, relatert til privatisert offentlig virksomhet 
 • God kjennskap til kontrakts-, anskaffelses-, immateriell- og selskapsrett 
 • Kunnskap om nasjonal og internasjonal luftfartsrett 
 • Bred erfaring med praktisk kontrakts- og leverandøroppfølgning 
 • God kjennskap til rettslige prosesser og konfliktløsning 
 • God forhandlingskompetanse 
 • Gode muntlige/skriftlig formidlingsevner, både på norsk og engelsk 

​Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. Stillingen krever sikkerhetsklarering for relevant nivå. 

Vi tilbyr en spennende og utviklende jobb,  i en organisasjon med høyt ambisjonsnivå. Lønn og øvrige betingelser etter avtale. Gode pensjonsordninger og personalforsikringer. 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med leder for Juridisk og anskaffelser, Erik Warberg, tlf. 930 63 029 

Avinor Flysikring

Bjørvika

0191 Oslo