Firmaet ble etablert i 1984. Vi er i dag 11 advokater og én advokatfullmektig. Vi tilbyr advokatbistand av høy kvalitet med klientens behov og interesser i fokus på alle trinn i rådgivningen, både i og utenfor domstolsprosess. Høy etisk standard i vårt arbeid står sentralt i alt vi foretar oss. Vi dekker de fleste områder innen både sivilretten og strafferetten der privatpersoner og selskaper har behov for advokatbistand.

Advokat og advokatfullmektig

Firmaet er i vekst og vi søker en ambisiøs advokat, helst med noen års erfaring, som kan bli del av vårt gode team. Faglig dyktighet kombinert med godt skjønn, god arbeidskapasitet, høy etisk standard og engasjement blir verdsatt. Det er en fordel om du også har egen portefølje.

Vi søker også etter en motivert og engasjert advokatfullmektig med interesse for våre rettsområder, herunder arbeidsrett, familie- og arverett samt strafferett. Vedkommende må ha fullført Master i rettsvitenskap og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Han eller hun bør trives med et høyt arbeidstempo, og ha evne til å jobbe selvstendig. Dessuten forutsettes søker å ha gode juridiske kunnskaper og godt klienttekke.

Vi kan tilby et profesjonelt, uformelt og svært trivelig arbeidsmiljø i lyse lokaler rett ved Oslo tinghus, samt konkurransedyktige økonomiske betingelser og høy grad av selvstendighet i arbeidet. Det er en uttalt målsetning hos oss at advokater som leverer gode resultater over tid gis mulighet til å tre inn i partnerskapet.
Vi er også opptatt av å tilrettelegge for en god balanse mellom arbeid og familieliv.

Til vår fullmektig kan vi tilby tett oppfølging og en god advokatskole, samt mulighet til å jobbe selvstendig med engasjerende saker. Det er gode muligheter for prosedyre.
Henvendelser kan rettes til:
Advokat Heidi Bache-Wiig, email hbw@abwiig.no, mob. 90121075 (for advokatstillingen).
Advokat Lina Smorr, email smorr@abwiig.no, mob. 95260580 (for advokatfullmektigstillingen).

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig

Kristian Augusts gt. 10

0164 Oslo