/Global/Advokatjobb/maskinforbundet.png

Det norske maskinistforbund (Dnmf) er fagforbundet og interesseorganisasjonen for maskinister og teknisk personell. Forbundet er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Unio. På landsmøtet høsten 2019 skal medlemmene ta stilling til om forbundet skal slå seg sammen med et annet forbund, eller om en skal fortsette som i dag. De fleste av våre medlemmer er ansatt i rederier med hovedvekt på utenriksrederier. Av totalt ca 6000 medlemmer utgjør de ansatte på sjø og rigg ca 3700. Medlemmer på landsiden er ansatt i alle tariff-sektorene i ulike tekniske stillinger, men med hovedvekt på brann-menn og tekniske stillinger innen sykehus samt forbrenningsanlegg og verksted. Vi har også en voksende medlemsgruppe ansatt i administrasjonen i rederier. Som interesseorganisasjon sikrer vi våre medlemmer innflytelse og promotering av våre interesser gjennom politisk arbeid og deltakelse i en rekke offentlige og private råd, stiftelser, komiteer og utvalg samt maritime forum. Forbundets hovedkontor er i Oslo i Rosenkrantzgate 15, Maritimt Hus, der også de to øvrige sjømannsorganisasjonene holder til. Forbundet har også et avdelingskontor i Ålesund.

Advokat

Det norske maskinistforbund, Dnmf, søker advokat til hovedkontoret i Oslo. Vi søker advokat med kompetanse i kollektiv og individuell arbeidsrett og med erfaring fra organisasjonsarbeid.

Du må ha en tydelig interesse for å arbeide i fagforening og Dnmf har medlemmer både i offentlig og privat sektor.

Våre medlemmer jobber i alle områder innen maritim næring, en innovativ og konkurranseutsatt næring. Vi har også medlemmer blant annet på helseforetak, brann og redning, forbrenningsanlegg og teknisk etater i kommunene.

Arbeidsoppgaver:

• Hovedvekt på kollektiv og individuell arbeidsrett.
• Ansvaret for organisasjonens juridiske bistand overfor våre medlemmer, medlemsgrupper, tillitsvalgte og rådgivning internt i organisasjonen. Det vil være mulighet for prosedyre.
• Du vil få stort selvstendig ansvar, og arbeidet omfatter blant annet spørsmål vedrørende arbeidsrett på sjø og land, pensjon, trygd og erstatning.
• Kurs og opplæringsvirksomhet.
• Høringer
• Skrive og synliggjøre forbundet blant annet gjennom juridiske artikler i medlemsbladet Maritim LOGG og i våre nyhetsbrev til medlemmene.
• Rådgivning internt i organisasjonen

Utdanning/kompetanse:

• Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.
• Erfaring fra organisasjonsarbeid, kollektiv og individuell arbeidsrett 
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på engelsk og norsk.

Vi søker deg som har et engasjement for fagforeningsarbeid, som arbeider selvstendig og som trives i et aktivt miljø.

Vi kan tilby deg et spennende arbeidsområde innenfor en nasjonal og internasjonal næring som står i fokus politisk, og som er i stadig endring.

En del reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen er plassert ved forbundets kontor i Maritimt Hus, Rosenkrantz gt. 15-17, 0125 Oslo.

Spørsmål vedrørende stillingen?

Ta kontakt med administrerende direktør og advokat Hege-Merethe Bengtsson, mobil: 414 41 818, e-post hmb@dnmf.no eller assisterende direktør og områdeansvarlig Håkon Eidset, mobil: 469 51 528, e-post: he@dnmf.no

Skriftlig søknad sendes elektronisk innen 1. november 2018.

Det norske maskinistforbund

Rosenkrantz gt. 15-17

0125 Oslo