/Global/Advokatjobb/domstol.gif

Jurist ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

For å øke kunnskapen om Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen skal Norge bidra med to jurister til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Det blir etablert en rullerende ordning med norske jurister som skal bidra med utredning og forberedelse til domstolens avgjørelser.

Det er ledig to midlertidige stillinger som Jurist ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

For én av stillingene ønskes tiltredelse snarest i løpet av høsten 2017, og tilsettingen vil vare til utløpet av september 2018. For den andre stillingen er tiltredelse 1. april 2018, og tilsettingen vil ha 18 måneders varighet.

Domstoladministrasjonen (DA) gjennomfører utvelgelsen i oppdrag for Utenriksdepartementet og Europarådet. Tilsettingsmyndighet er Europarådet, etter innstilling fra Domstoladministrasjonen. Arbeidssted er Strasbourg og med Europarådet som arbeidsgiver.

Vi søker kandidater med master i rettsvitenskap eller tilsvarende, og som har noe erfaring. Erfaring fra domstolene, annen profesjonell aktørrolle, utredningsarbeid og arbeid med menneskerettigheter vil bli vektlagt. Arbeidet for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen vil være faglig utfordrende og lærerikt, i et internasjonalt miljø.

Det kreves gode engelskkunnskaper, eventuelt fransk, skriftlig og muntlig.

Stillingene lønnes for tiden med ca. 3.400 euro per måned, med 15 % tillegg de første seks månedene. Lønnen er skattefri.

Nærmere opplysninger om stillingene gis av:
Bjarte Thorson, EMD, e-post: thorson.echr@gmail.com
Robert Envik, DA, tlf. 73567054 eller 93025305.

Det bes om at søknad med CV, vitnemål og relevante attester legges inn i det elektroniske søknadsskjemaet som finnes under på denne siden under "søk stillingen".

Søknadsfrist begge stillingene er 3. november 2017.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises til offentleglova § 25 andre ledd når det gjelder mulighet for å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten.

Domstoladministrasjonen

Telefon: 73 56 70 00

E-post:

Web: www.domstol.no

Relaterte stillinger