Rådgiver/seniorrådgiver- jurister e-helse

Er du en dyktig jurist som vil jobbe i krysningsfeltet juss, IKT og helse? Vi søker deg som vil bruke jussen til å skape bedre samhandling i helsesektoren og pasientens helsetjeneste.

Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Direktoratet skal legge til rette for nasjonal samordning og en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere Helse-Norge.

For å styrke direktoratets myndighetsrolle søker vi nå etter inntil fem juridiske rådgivere/seniorrådgivere. Vi har økt etterspørsel etter juridisk rådgivning internt og eksternt, innen mange juridiske fagområder. Juridiske virkemidler benyttes i økende grad innen e-helse og avdelingen har en viktig rolle i regelverksarbeid. Vi har også forvaltnings- og fortolkningsansvar for noen sentrale lovbestemmelser og forskrifter. Juristene er med fra start i Direktoratets programmer og prosjekter. Avdelingen har ambisjoner om mer utadrettet virksomhet og mer samarbeid om juss og personvern med sektoren.
Stillingene er faste og for tiden plassert i Avdeling juss og informasjonssikkerhet. Avdelingen er i vekst, og består i dag av 12 fagressurser. Vi er et fagorgan for informasjonssikkerhet og personvern i sektoren, samt juridisk fellesfunksjon for direktoratet.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er preget av nybrottsarbeid relatert til digitalisering av helse- og omsorgssektoren. Du vil i stor grad delta i utviklings- og strategiarbeid og i tverrfaglige prosjekter.
Dine arbeidsoppgaver blir blant annet å
• ha ansvar for juridisk rådgivning og utredninger i programmer og prosjekter
• sørge for god juridisk bistand til andre avdelinger og miljøer i direktoratet
• bidra med å forvalte, informere om og fortolke det regelverket Direktoratet har forvaltningsansvar for
• bistå med regelverksutvikling og andre faglige innspill til Helse- og omsorgsdepartementet
• besvare henvendelser av juridisk karakter
• utarbeide veiledningsmateriell og maler som sektoren har behov for
• bidra til samarbeid og kompetanseheving i sektoren på relevante juridiske områder og problemstillinger
Andre arbeidsoppgaver innen fagområdet kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner:

For å lykkes som vår jurist, må du ha:
• juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
• dokumentert kompetanse innen helserett og personvern
• for seniorrådgiver kreves fem års relevant arbeidserfaring fra nevnte rettsområder
• arbeidserfaring fra krysningsfeltet mellom juss og IKT
• gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
• god systemforståelse, samt interesse for teknologi og utvikling av digitale verktøy
For stilling som rådgiver er det ikke krav om fem års arbeidserfaring.

Vi ønsker også at du har:

• kjennskap til helseregisterlovgivningen/helseregisterfeltet
• kjennskap til ett eller flere av følgende rettsområder: offentlige anskaffelser, kontraktsrett, konkurranserett, statsstøtte, forvaltningsrett, offentleglova eller arkiv
• arbeidserfaring fra prosjektarbeid
• erfaring fra helsesektoren
• erfaring fra statlig forvaltning
• erfaring med og glede av å holde foredrag

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som brenner for å bruke jussen til å videreutvikle helsesektoren, og som motiveres av nye utfordringer og tverrfaglig samarbeid. For å lykkes i stillingen, er det avgjørende at du har en analytisk og energisk tilnærming til oppgaver med evne til å beholde fokus i komplekse saker. Videre er du en person med et helhetlig perspektiv som tar detaljer og konsekvenser med i vurderinger. Stillingen krever også at du er en systematisk person som planlegger langsiktig og foretar klare prioriteringer. Er du i tillegg omgjengelig og samvittighetsfull? Da kan det hende at vi ser etter nettopp deg!

Vi tilbyr:

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Våre ansatte opplever å ha en meningsfull jobb med interessante arbeidsoppgaver. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger.

• stilling som rådgiver (stillingskode: 1434) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) med årslønn som tilsvarer kr 545 300 – 887 000 (lønnstrinn 61– 83), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
• gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
• gode seniorordninger fra 62 år
• fleksibel arbeidstid med sommertid fra mai til september og betalt overtid
• trening i arbeidstiden og sosiale aktiviteter
• faglig utvikling med mulighet for kurs, hospitering ol.
• moderne lokaler på Skøyen

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.

Antall stillinger: inntil 5
Organisasjonstilhørighet: Avdeling Juss og informasjonssikkerhet

Har du noen spørsmål om stillingen?
Ta gjerne kontakt med juridisk direktør Birgitte Jensen Egset på tlf. 93 44 65 75.

SØK STILLINGEN HER

Direktoratet for e-helse