Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA holder til sentralt ved Solli plass på Frogner i Oslo.

Advokat/advokatfullmektig

På grunn av økende oppdragsmengde ønsker vi å knytte til oss en ny advokat/advokatfullmektig.

Vi har en bred sivilrettslig portefølje som omfatter det forretningsjuridiske og det privatrettslige området. Vi yter juridiske tjenester på et høyt faglig nivå. Vi ønsker å ansette en advokat/advokatfullmektig med høy faglig kompetanse, fortrinnsvis med relevant yrkeserfaring, men også nyutdannede oppfordres til å søke. Den som ansettes må ha evne til å arbeide selvstendig og være kommersielt anlagt. 

Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, samt konkurransedyktige betingelser. Den som ansettes kan påregne prosedyre for domstolene. 

Søknader vurderes fortløpende. Elektronisk søknad med kopi av vitnemål, attester og CV sendes snarest, og senest innen 25.10.19 til rl@eckfos.no

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til advokat Harald Kvarme, tlf. 23 08 57 20. Ytterligere informasjon om vårt firma finner du på vår hjemmeside: www.eckfos.no.

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA

Oslo