Advokatfirmaet Elden er et prosedyreorientert advokatfirma bestående av 66 advokater/-fullmektiger og 34 øvrige ansatte. I hovedsak tilbyr vi advokattjenester knyttet til straffesaker og tvisteløsning/prosedyre i sivile saker. Innenfor strafferettsfeltet er vi et av landets største advokatfirmaer. Vi har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Bergen, Elverum, Sandefjord og Stavanger, men behandler saker over hele landet. Vår målsetning er å tilby advokattjenester på et høyt faglig og etisk godt nivå. Vi legger stor vekt på kontinuerlig faglig utvikling og oppdatering, og alle firmaets advokater deltar jevnlig på både generelle kurs og fordypning innenfor sine fagfelter.

Advokatfullmektiger - Oslo og Bergen

Vi søker flere engasjerte og selvstendige advokatfullmektiger som trives med utfordringer og prosedyre.

Arbeidsoppgavene vil være allsidige, med hovedvekt på

  • Klientoppfølging og prosedyre i straffesaker samt i forbindelse med varetektsfengslinger og andre tvangsmidler.
  • Utredningsbistand og klientoppfølging for de øvrige advokatene.
  • Utenrettslig og rettslig tvistehåndtering innen de fleste privatrettslige disipliner.

Vi søker kandidater med solide juridiske kunnskaper. Du må ha gode sosiale egenskaper med tanke på klientkontakt og meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Erfaring fra studentrettshjelpstiltak, foreningsvirksomhet o.l. vil bli vektlagt. Årets kandidater er velkomne til å søke.

De som ansettes vil få omfattende prosedyreerfaring. For den rette kandidaten vil det også kunne påregnes deltakelse i saksforberedelse og utredning av saker som skal opp for Høyesterett. 

Vi tilbyr en utfordrende hverdag med faglig spennende oppgaver i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Søknad med karakterutskrifter og CV sendes: soknad@elden.no

Merk søknad med ønsket lokasjon.

Søknadsfrist: 30.04.2019

Spørsmål om stillingene rettes til HR-medarbeider Martine Fyrileiv (tlf 414 67 383) eller mailadressen over.

Advokatfirmaet Elden