Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge og representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte. Finans Norge ivaretar både det næringspolitiske og arbeidsgivermessige samarbeidet i finansnæringen. Vi har 70 ansatte med høy kompetanse på ulike fagområder. Prosessområde arbeidsgiver i Finans Norge har ansvar for tarifforhandlinger, arbeidslivspolitikk, arbeidsrettslig rådgivning og lønns- og sykefraværsstatistikk.

Jurist/advokat

Til juridisk enhet søker vi en samfunnsengasjert jurist/advokat med interesse for og innsikt i regulering av finansiell virksomhet.

Den nye kollegaen vi ser etter har noen års erfaring fra et finansforetak, alternativt fra myndighetssiden. Arbeidsoppgavene vil være innenfor et bredt felt, knyttet til finansregulering og selvregulering av finansforetakenes virksomhet.

Vår nye kollega kjenner finansnæringen godt. Han eller hun har god evne til å forstå og fremstille kompliserte problemstillinger, både skriftlig og muntlig. Det kreves gode samarbeidsevner, samtidig som den som får stillingen må kunne arbeide selvstendig med svært varierte juridiske og praktiske problemstillinger. Det er gode muligheter for faglig utvikling, herunder deltakelse i internasjonalt arbeid.

Vi kan tilby et godt fagmiljø og tett samarbeid med andre profesjoner, både internt i Finans Norge og hos medlemsforetakene. Finans Norge holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo.

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Evy Ann Hagen, tlf. 906 74 709 eller mail: evy.ann.hagen@finansnorge.no

Finans Norge

Hansteensgate 2

0202 Oslo