/Global/Advokatjobb/finansnorge.png

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge og representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte. Finans Norge ivaretar både det næringspolitiske og arbeidsgivermessige samarbeidet i finansnæringen. Vi har 90 ansatte med høy kompetanse på ulike fagområder. Prosessområde arbeidsgiver i Finans Norge har ansvar for tarifforhandlinger, arbeidslivspolitikk, arbeidsrettslig rådgivning og lønns- og sykefraværsstatistikk.

Advokat/advokatfullmektig/jurist

Finans Norge opplever økende etterspørsel etter arbeidsrettslige tjenester fra våre medlemmer og søker derfor en advokat med erfaring innen arbeidsrett, gjerne også tariffrettslige spørsmål. I tillegg søker vi en jurist som ønsker å jobbe bredt med arbeidslivsspørsmål og arbeidsrett i en næring i kontinuerlig endring. Stilling som advokatfullmektig vil kunne bli tilbudt rette person.

Til advokatstillingen ønsker vi en person som

- Synes det er spennende å jobbe med en næring i stor omstilling
- Har minimum fem års erfaring fra fagfeltet
- Er trygg i rådgiverrollen
- Er løsningsorientert
- Takler høyt arbeidspress
- Liker å jobbe i team

Til jurist/advokatfullmektig-stillingen ønsker vi en person som
- Synes det er spennende å jobbe med en næring i stor omstilling
- Er løsningsorientert
- Er opptatt av hvordan arbeidslivet utvikler seg i lys av digitaliseringen
- Like å jobbe tverrfaglig
- Liker nye utfordringer
- Takler høyt arbeidspress
- Liker å jobbe i team

Vi kan tilby
- Spennende arbeidsoppgaver i en næring i stor endring
- Gode utviklingsmuligheter
- Fleksibilitet
- Moderne lokaler sentralt i Oslo
- Konkurransedyktige betingelser

Begge stillingene vil inngå i arbeidslivsavdelingen som består av ulik fagkompetanse, herunder advokater og økonomer.

Spørsmål om stillingen, kontakt direktør Runa Opdal Kerr, tlf. 415 15 427 eller
advokat Anja M. Brodschöll, tlf. 477 51 471.

Finans Norge

Hansteensgate 2

0202 Oslo