/Global/Advokatjobb/Finansklagenemda.png

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert, utenrettslig tvisteløsningsorgan med hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans, verdipapirfond. og inkasso. FinKN fører ikke saker for domstolene. Vi er 40 ansatte og holder til på Skøyen i Oslo.

Jurist / Advokat

Vi søker en erfaren og engasjert jurist/advokat som skal inngå i nemndas sekretariat for behandling av skade- og ansvarssaker. Arbeidet vil bestå i selvstendig, juridisk saksbehandling av de tvistespørsmål som bringes inn for sekretariatet, og forberedelse av saker som skal behandles av nemnda.

Den som skal ansettes, må ha juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi søker deg som er nøyaktig, effektiv og har høy faglig integritet. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring fra behandling av ansvar- og næringssaker.

Vi kan tilby:

  • Juridisk interessant arbeid
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Et hyggelig fagmiljø, preget av samarbeid

For nærmere opplysninger kontakt avdelingsleder, advokat Lotta Bjørknes, tlf.: 23 13 19 81.

Søknad med CV sendes pr e-post til lotta.bjorknes@finkn.no

Finansklagenemnda

Drammensveien 145 A

0277 Oslo