Folkefinans is a leading provider of convenient everyday financial services and a pioneer in mobile lending for consumers. Folkefinans differs from competitors in many important ways - above all it is the way we operate the company and our ambition to give our customers the best service possible and to grow with our customers by adding new and innovative financial products and services. Future focus is on delivering higher customer value than market alternatives through truly digitalized operations and processes enabling easy and accessible products and services for everyday financial needs. Folkefinans is a licensed Credit- and Finance Institution and the home state Supervisor is Finanstilsynet in Norway. The company consists of the parent company, Folkefinans AS, and its branches in Sweden, Finland and Estonia.

Head of Legal & Compliance til Folkefinans

Vi søker Head of Legal & Compliance til Folkefinans. I din rolle som Head of Legal arbeider du hovedsaklig med virksomhetsrelatert juss, spesielt ulike typer av avtaler. Du gir juridisk støtte og rådgivning til organisasjonen, deltar i forhandlinger og kommersielle løsninger. Du bygger og videreutvikler den juridiske enheten i organisasjonen med hovedfokus på virksomheten i Sverige og Norge.
Som Head of Compliance arbeider du med å identifisere og vurdere compliancerisiko. Du kontrollerer løpende og følger opp etterlevelsen av reglene i virksomheten. Du gir virksomheten råd og støtte om gjeldende forskrifter og regelverk. Du informerer om samt implementerer nye/endrede gjeldende lover, forskrifter, generelle råd, bransjeregler og interne regler. Ved eventuelle hendelser rapporterer du direkte til ledelsen samt selskapets styre.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil blant annet bestå av å:

  • Analysere hvordan virksomheten påvirkes av såvel norske og svenske samt internasjonale regelverk
  • Se til at virksomheten implementerer gjeldende deler av forskrifter og regelverk
  • Proaktivt støtte virksomheten i forhold til etterlevelse av regelverket blant annet i forbindelse med etablering av policydokumenter, retningslinjer og arbeidsinstrukser
  • Gjennom intern opplæring bidra til en sunn kultur og etterlevelse av etiske retningslinjer
  • Identifisere, bedømme og følge opp risikoområder og mangelfull etterlevelse av regelverket i virksomheten
  • Håndtere generell selskapsrett med fokus på ulike typer av avtaler

Videre så bistår du i arbeidet med å løpende oppdatere selskapets samlede risikovurdering, og du er også sekretær for selskapets styre og Audit & Risk komite. Du er med i selskapets ledelsesgruppe og rapporterer direkte til daglig leder. Stillingen kan være lokalisert i Stockholm eller i Oslo.

Hvem er du

Du har en svensk eller norsk juristutdannelse og minst fire års praktisk erfaring fra advokatbyrå eller selskap innenfor bank- eller finansbransjen. Arbeidet stiller høye krav til din evne til å arbeide selvstendig, sosial kompetanse, fleksibilitet, nøyaktighet så vel som å ha høy integritet. Vi forventer at du har et godt omdømme, liker høyt arbeidstempo samt har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig. Du er selvgående, vant til å levere med høy kvalitet og gjennomføre forandringer. Arbeidet krever at du er vant til å arbeide med komplekse spørsmål samt at du planlegger, organiserer og prioriterer på en effektiv måte.

Det er viktig at du har gode samarbeidsevner, er en lagspiller og at du er løsnings-orientert. Du snakker svensk eller norsk flytende og har meget gode engelsk kunnskaper både muntlig og skriftlig.

For å lykkes i rollen så er det viktig at du trives i en forretnings- og gründerorientert organisasjon som er under utvikling. Stillingens kontaktflater er brede og omfattende både innenfor og utenfor selskapet.   

Du blir tilbudt

En spennende stilling i et internasjonal selskap. Siden stillingen skal tilsettes så raskt som mulig så er du velkommen til å sende inn din søknad umiddelbart. For å få mer informasjon om stillingen så er du velkommen til å kontakte ansvarlig rekruteringskonsulent på Jurek Rekrytering & Bemanning, Ulriikka Järnefelt, telefon: +46 766 33 14 40. Send din søknad snarest til vår hjemmeside www.jurek.se

Folkefinans