Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA driver en bred advokatpraksis fra sentrale kontorer i Drammen sentrum med hovedvekt på forretningsjuridiske spørsmål. Vi er til sammen 19 medarbeidere, hvorav 15 advokater. Se vår hjemmeside www.fpco.no som beskriver vår virksomhet nærmere.

Advokater/advokatfullmektiger/sekretær

Er du den rette?

Vi har stadig økende oppdragsmengde og søker derfor advokater / advokatfullmektiger og sekretær. Les hele stillingsannonsen på fpco.no/stilling-ledig.

For opplysninger om stillingene, ta kontakt med kontorleder Gry Olavsbråten eller advokat Martin Wøien Gilhuus på telefon 32 25 47 00.

Søknad med CV og vitnemål sendes til Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA, v/Gry Olavsbråten, Nedre Torggt. 18 A, 3015 Drammen eller go@fpco.no innen 31.01.2019

Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA

Nedre Torggt. 18A

3015 Drammen