/Global/Advokatjobb/gjensidige_logo_225x75.png

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4000 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 25,5 milliarder kroner i 2016, mens forvaltningskapitalen utgjorde 136 milliarder kroner.

Jurister profesjonsansvar - skadeavdeling Ansvar

Skadeavdeling Ansvar behandler ansvarsskader innenfor privat-, næringslivs- og kommunemarkedet. Avdelingen håndterer kompliserte juridiske, tekniske og kommunikasjonsmessig utfordrende saker, og forvalter store økonomiske verdier for Gjensidige. Avdelingens ambisjon er å være den ledende skadeavdelingen innenfor ansvar i Norden.  

Avdelingen består i dag av 12 engasjerte og dyktige medarbeidere i tillegg til leder.  
 
Gjensidige overtar fra 1.1.2018 Advokatforeningens kollektive avtaler om  
sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokater, og søker i den forbindelse to dyktige advokater/jurister med erfaring fra advokaters profesjonsansvar.  
  
Om deg  
Du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap og har erfaring med erstatningssaker om advokatansvar. Du er engasjert, har egendrive, er glad i mennesker og har et ønske om å levere Gjensidigeopplevelsen: Vi holder det vi lover, vi leverer alltid kvalitet, vi gjør det vanskelige enkelt og vi sikrer oss at kunden er fornøyd.  
 
Du er selvstendig og strukturert, og jobber effektivt på egenhånd og i team. Det er viktig at du har meget god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig, at du er flink til å samarbeide og har en løsnings- og resultatorientert tilnærming til skadesakene.  
 
Om jobben  
Dine arbeidsoppgaver vil primært være skadebehandling av erstatningskrav rettet mot advokater og andre profesjonsutøvere, herunder mye direkte kontakt med kunder og/eller deres representanter. Noe reisevirksomhet må påregnes.  
 
I forbindelse med skadebehandlingen vil du samarbeide med interne og eksterne sakkyndige. Det vil også være utstrakt kontakt med juridisk avdeling, våre interne produkt – og underwritingavdelinger, meglere og Gjensidiges eget salgsapparat  
 
Du vil ha ansvar for leveranser i henhold til eget og avdelingens mål.  
 
Du forventes å bidra aktivt inn i en avdeling hvor faglig dyktighet, samarbeid, toleranse og et godt sosialt miljø vurderes som avgjørende for gode leveranser.  
 
Vi tilbyr  
Våre nye kolleger vil få utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et ambisiøst, kompetent og spennende arbeidsmiljø. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser. 
  
Personlige og faglige kvalifikasjoner vil bli tillagt stor vekt. Er du i besittelse av de egenskapene vi etterspør, vil vi veldig gjerne motta din søknad.  
 
Arbeidssted: Schweigaardsgt. 21, Oslo 
Kontaktperson: Håvar Norheim, leder skadeavdeling Ansvar, tlf. 478 10 503
Gjensidige

Oslo