Husleietvistutvalget er et domstollignende organ underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De behandler alle typer tvister fra partene om leie av bolig etter husleielovene av 1939 og 1999 i Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag. De behandler også tvister fra resten av landet hvis klagen fremmes av en leietager som er forbruker, mot en utleier som driver utleie som næringsvirksomhet. Husleietvistutvalget skal være et lavterskeltilbud med kort saksbehandlingstid, lave saksomkostninger og god kompetanse innenfor saksområdet. Husleietvistutvalget har ca. 30 ansatte, hovedkontor i Oslo og kontorer i Bergen og Trondheim. Se også www.htu.no

Direktør

Husleietvistutvalget (HTU) har en viktig rolle i å bidra til et velfungerende leiemarked. De får gode tilbakemeldinger både fra brukere og i eksterne evalueringer. Vi søker en engasjert og samfunnsorientert direktør til å lede virksomheten og videreutvikle det solide fagmiljøet i Oslo, Bergen og Trondheim.

Ny direktør må evne å opprettholde kompetansen og de gode resultatene. Samtidig skal hun eller han sørge for ytterligere effektivisering og fremtidsrettet bruk av teknologi. Det er et mål at Husleietvistutvalget gjør tilbudet enda bedre kjent.

Den rette direktøren trives med et bredt spekter av oppgaver, fra ledelse av en kompetanseorganisasjon med fokus på faglighet, løsningsorientering og service, til ivaretagelse av mer administrative funksjoner. Vi søker en leder med juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap og kompetanse og erfaring som gir høy legitimitet. Erfaring som megler vil være en fordel.

God rolleforståelse, integritet og respekt for ulike mennesker er en forutsetning for å lykkes. Vi søker en synlig og samlende leder med evne til å inspirere og motivere. Aktuelle kandidater kombinerer gode lederegenskaper, utviklingsorientering og kommunikasjonsferdigheter for å finne gode løsninger til det beste for brukerne i leiemarkedet.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe i Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70.

Søknad med CV merket ADAD-262044 sendes kontakt@amropdelphi.no senest innen 3. januar 2019.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne. Søkere som informerer om at de har redusert funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert

Lønn etter avtale.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Husleietvistutvalget

Fridtjof Nansens vei 17

0369 Oslo

Web: www.htu.no