/Global/Advokatjobb/Innovasjon%20Norge.jpg

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i 27 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.

Advokat/advokatfullmektig - statsstøtte

Legal and Compliance i Innovasjon Norge består av totalt 12 advokater og advokatfullmektiger og leverer juridisk rådgivning og bistand til Innovasjon Norges virksomhet i inn- og utland. Legal and Compliance er delt inn i fagteam og våre advokater har spisskompetanse innen bl.a finansieringsrett, statsstøtte, offentlige anskaffelser, personvern og offentlig innsyn samt compliance.

Vi søker nå etter en faglig dyktig jurist eller advokat med særskilt kompetanse innenfor regelverket for offentlig støtte (statsstøtterett). Arbeidet vil bestå av løpende juridisk rådgivning knyttet til problemstillinger hvor Innovasjon Norge yter støtte til næringslivet gjennom våre finansierings- og rådgivningsordninger. Stillingen er tiltenkt å ha et særlig ansvar for å følge opp programmer knyttet til EØS-midlene. Innovasjon Norge har oppgaven med å forvalte nærmere EUR 200 millioner i inneværende programperiode. Dette inkluderer 13 EU-land, men med hovedvekt på to programmer i Romania, samt programmer i Bulgaria, Hellas og Kroatia.
Kompetanse innenfor generell EU/EØS-rett og finansiering i tillegg til statsstøtte, er av særlig interesse.
 
Faglige kvalifikasjoner og erfaring:
 • Cand.jur eller Mastergrad i rettsvitenskap
 • Gode faglige kvalifikasjoner
 • Særskilt kompetanse innenfor statsstøtte og/eller EØS-rett. Relevant erfaring med det alminnelige gruppeunntaket (GBER) og prosjektfinansiering er ønskelig.
 • Relevant erfaring som jurist i offentlig sektor eller som advokat, gjerne fra internasjonal virksomhet
 • Minimum 2 års relevant erfaring
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
Personlige egenskaper:
 • Tillitvekkende og med god gjennomslagskraft på tvers av profesjoner, avdelinger og personligheter
 • Proaktiv og opptatt av å skape klare resultater
 • Selvstendig og med evne til å håndtere en stor saksportefølje
 • Effektiv og ansvarsbevisst
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
Vi kan tilby:
 • Utfordrende oppgaver i et godt faglig miljø hos en av landets mest attraktive arbeidsgivere
 • En klient med et viktig samfunnsmandat knyttet til omstillingen av norsk næringsliv
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med juridisk direktør Bjørn O. Olsen, mobil +47 971 73 966.

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og ønsker et bredt rekrutteringsgrunnlag. Innovasjon Norge er en åpen og inkluderende organisasjon hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.
Innovasjon Norge

Akersgt. 13

0104 Oslo