Jurist e-helse

Er du en dyktig jurist som vil jobbe i krysningsfeltet juss, IKT og helse? Vil du bruke jussen til å skape bedre samhandling i helsesektoren og pasientens helsetjeneste?

Vi søker inntil to nye rådgivere/seniorrådgivere til Avdeling juss og informasjonssikkerhet. Avdelingen bistår direktoratets avdelinger, programmer og prosjekter samt Helse- og omsorgsdepartementet med juridisk rådgivning og utredninger. Avdelingen er fagorgan for personvern og informasjonssikkerhet for helse- og omsorgssektoren.

Et bærekraftig helse- og omsorgstilbud er avhengig av at teknologi innføres og tas i bruk i tjenesten. Helse- og omsorgssektoren har ambisiøse mål og store forventninger til modernisering og effektivisering. Digitalisering er et viktig hjelpemiddel for å nå disse målene. Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 beskriver seks strategiske satsingsområder, og juridiske virkemidler er viktige for å realisere mange av tiltakene. Lov- og forskriftsarbeid inngår i avdelingens portefølje.

Tillit fra innbyggerne til at helse- og omsorgssektoren behandler helseopplysninger på en sikker måte, er en forutsetning for å lykkes med digitalisering. Ivaretakelse av regelverkets krav til pasientsikkerhet, personvern og informasjonssikkerhet er førende i det juridiske arbeidet. Direktoratet for e-helse har fortolkningsansvaret for enkelte bestemmelser i pasientjournalloven med forskrifter.

Stillingene er faste og for tiden plassert i Avdeling juss og informasjonssikkerhet

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgavene er preget av nybrottsarbeid relatert til digitalisering av helse- og omsorgssektoren. Du vil i stor grad delta i utviklings- og strategiarbeid og i tverrfaglige prosjekter.

  Oppgavene dine vil blant annet være:

 • Juridisk utredningsarbeid og rådgivning til andre avdelinger og miljøer i direktoratet
 • Juridisk utredningsarbeid og rådgivning i pågående programmer og prosjekter, som for eksempel Helsedataprogrammet, Akson, Modernisert folkeregister, Velferdsteknologi
 • Besvare henvendelser av juridisk karakter
 • Utarbeide veiledningsmateriell og maler som sektoren har behov for
 • Bidra til fortolkning og videreutvikling av relevant regelverk
 • Bidra til kompetanseheving i sektoren på relevante juridiske områder og problemstillinger

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Dokumentert kompetanse innen to eller flere av disse rettsområdene: helserett, personvern, offentlige anskaffelser, konkurranserett og/eller statsstøtte
 • For seniorrådgiver kreves fem års relevant arbeidserfaring  fra de nevnte rettsområdene. Erfaring fra krysningsfeltet mellom juss og IKT vil bli tillagt stor vekt.
 • Kunnskap om eller erfaring med personvernregelverket, herunder EUs personvernforordning og helselovgivningens bestemmelser om personvern
 • God teknologiforståelse og beherske Office-pakken godt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Nyutdannede med gode faglige kunnskaper, som oppfyller kvalifikasjonskravene, kan søke stilling som rådgiver.
 • Vi ønsker også at du har erfaring fra prosjektarbeid.
 • Dokumentert kompetanse innen forvaltningsrett, offentleglova og arkiv
 • Kjennskap til og/eller arbeidserfaring fra offentlig forvaltning og/eller fra helse- og omsorgssektoren

Personlige egenskaper:

 • Vi søker faglig dyktige jurister som er selvstendige og flinke til å sette seg inn i nye problemstillinger og samtidig har stor gjennomføringsevne. Du vil samarbeide på tvers av fagområder og det er derfor viktig at du er løsningsorientert og liker å ta initiativ. For å lykkes i stillingen må du i tillegg være leveranseorientert, ha evne til å tenke strategisk og se utviklingsmuligheter. 

Vi tilbyr:

 • Stilling som rådgiver eller seniorrådgiver (stillingskode 1434 og 1364) og årslønn tilsvarende kr 504 700- 906 000 (lønnstrinn 57 - 84), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • Gode seniorordninger fra 62 år
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Moderne lokaler sentralt beliggende på Skøyen i Oslo
 • I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger

 • Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.  

SØK STILLINGEN HER

Kontaktinfo:

Birgitte Jensen Egset
Avdelingsdirektør
+47 93446575

 

Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal styring og koordinering i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Vi skal tilrettelegge for en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere Helse-Norge.

Direktoratet for e-helse